Areál je v prevádzke po celý rok, nachádza sa nad obcou Závažná Poruba, v lone prírody, v Národnom parku Nízke Tatry (NAPANT) pod vrchom Poludnica.

LOKALITA

OTVÁRACIE HODINY

denne

VSTUPNÉ

bez poplatku
v prípade podujatí po dohode s obcou

KONTAKT

+421/911 644 695
obec@zavaznaporuba.sk

Súčasťou je multifunkčné ihrisko, ktoré v zime funguje ako klzisko, športoviská pre deti. Je to telocvičňa v prírode, ktorá poskytuje možnosti rekreačného telesného pohybu. Tréningové plochy pre letné a zimné športy sú prístupné širokej verejnosti.

Je to oáza oddychu nielen pre športovcov, ale i pre rodiny s deťmi, priateľmi pri organizovaní športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí.

Text: Dušan Migaľa, Petra Jurečková