Námestie pri materskej škole ožilo

Na námestíčku pri materskej škole sa objavili novinky.
🪁 kreatívna tabuľa
🪁 drevené preliezky
🪁 pocitový chodník
🪁 namaľované steny v téme lúky

Čo znamená pocitový chodník? Jednoduchá enviromentálna hra zaujme každého.
Chodiť totižto naboso po kameňoch, dreve či iných prírodných materiáloch môžu detičky a ak ti trúfnu, tak aj dospelí.

Kreatívna tabuľa na kriedu poteší nejedného malého umelca. Neváhajte, napíšte nám odkaz alebo nakreslite obrázok!

Jednoduché drevené preliezky oživia prechádzku. Skoč, preskoč, vyskoč – a znova.

Pred obecným úradom sme tak spoločne s priateľmi rozvoja obce zútulnili priestor pre našich najmenších.

Text & foto: Petra Jurečková

Spoznajme prírodu okolo: ako sa zbierajú liečivé rastliny

Obdobie prechádzok v prírode, ktorá naberá silu po zime, je tu. Prináša možnosť zbieru rastlín pre rôzne využitie. Prinášame vám niekoľko informácií o tom, ako a ktoré rastliny možno zbierať aj v okolí Závažnej Poruby.
Nižšie uvedené informácie sú vybraté z publikácií:
Malý atlas liečivých rastlín, Osveta, L. Thurzová a kolektív
Kozmetika z bylín, Živena, RNDr. T. Lindauerová, CSc., Emília Šándorová

Zber liečivých rastlín začína v marci – apríli a končí v októbri – novembri (okrem niekoľkých výnimiek. Drogy, t.j. sušené časti rastlín, sa stali nepostrádateľnými surovinami na výrobu liečiv. Zberateľ, ktorý sa rozhodne zbierať liečivé rastliny, musí sa predovšetkým zoznámiť s rastlinami, ktoré mieni vyhľadávať. Možno ich preštudovať pomocou dostupných atlasov a obrázkových kníh, zameraných na liečivé rastliny. Pri nedostatočných vedomostiach a skúsenostiach môže dosjť k zámene rastlín s podobnými druhmi, ktoré nemajú liečivý účinok, alebo môžu byť zdraviu škodlivé, prípadne jedovaté.

 • Pri zbere sa musí rešpektovať zásada: na liečebné účely na nikdy nezbierajú rastliny, pri ktorých nie je stopercentná istota o ich správnom druhovom určení.
 • Zber rastlín sa nesmie uskutočňovať blízko dopravných tepien a priemyslových závodov, rastliny sú často zasiahnuté toxickými látkami.
 • Nezbierajú sa ani tie rastliny, ktoré sú u nás chránené. Aj v chránených oblastiach a štátnych rezerváciách je zber zakázaný.
 • Pri zbere v prírode treba dbať na to, aby na pôvodnom stanovišti ostali rastliny v patričnom množstve pre ďalší rast a rozmnožovanie. Nezbierajte rastlinu, ak je na lokalite jediná.
 • Zásadne treba zbierať rastliny zdravé, nepoškodené a dobre vyvinuté, nesmú byť napadnuté škodcami alebo chorobami.
 • Zber sa musí uskutočňovať len pri suchom počasí, nie pri rannej rose alebo večernom vlhku.
 • Zber liečivých rastlín sa musí riadiť vegetačným stavom rastliny a samozrejme ročným obdobím či poveternostnými podmienkami.
 • Rastliny nezbierame celé, ale len ich časti, ktoré sa používajú po úprave a usušení ako drogy na prípravu čajovín.
 • Zberá sa vždy len jeden druh rastliny. Rastliny, alebo ich časti sa nesmú trhať a lámať, ale sa odrežú nožom alebo nožnicami, uložia sa ihneď do koša alebo papierového vrecka a čo najskôr sa spracujú a usušia.
 • Nesprávny zber a prípadne i nesprávne sušenie znižuje obsah účinných látok a zvyšuje obsah neúčinných, rozkladných elementov, čím sa stáva neúčinnou a bezcennou.

Obdobie zberu liečivých rastlín závisí od toho, kedy je v nich alebo v niektorej časti maximum účinných obsahových látok. Zber sa dá časovo termínovať, buď v istom ročnom alebo mesačnom období, alebo presnejšie podľa tvorby a vývoja niektorých orgánov, ako napríklad tvorba púčikov, začiatok kvitnutia, tvorba plodov.Jednotlivé časti sa zbierajúv čase plného rozvoja – vňate (celé nadzemné časti rastliny, teda stonky s listami a kvetmi) a listy sa zbierajú v čase tesne pred plným rozkvitnutím kvetu, kvety pred ich úplným rozvinutím (odkvitnuté kvety sa nezbierajú), podzemné časti (korene, podzemky, hľuzy) sa zvyčajne vykopávajú na jeseň, plody a semená v čase ich zrelosti.
Čerstvé nazberané rastliny sa niekedy musia pred sušením krátko opláchnuť studenou vodou, aby sa zbavili prachu a iných nečištôt. Korene treba očisťiť od pôdy a nahnilých častí, umyť prúdom studenej vody.Sušenie rastlín znamená prakticky postupné odoberanie vlhkosti z rastliny. Každý z druhov liečivých rastlín má osobitné požiadavky na sušenie, aby sa zachovalo maximum chemických látok s liečivými účinkami. V praxi sa na sušenie liečivých rastlín používa metóda prirodzeného a umelého sušenia. Po zbere menšieho množstva rastlinného materiálu sa suší prevažne prirodzeným teplom, v tieni, a to tak, že na čisté plátno alebo papier rozložíme v tenkých vrstvách rastlinné časti. Rastlinný materiál možno sušiť aj na sušiakoch, alebo niektoré byliny možno zviazať do zväzočkov a zavesiť voľne na vzdušnom mieste. Sušiť treba tak, aby si sušený materiál zachoval pôvodnú farbu. Sušenie sa končí, keď sa rastlina vo všetkých svojich častiach pri pokuse o ohnutie láme.

JARNÉ MESIACE (marec-apríl)

 • Vňať
  Blyskáč jarný, brečtan popínavý, fialka voňavá, pečeňovník trojlaločný, sedmokráska obyčajná, kapsička pastierska, pľúcnik lekársky, rumanček pravý, zádušník brečtanovitý, zbehovec plazivý
 • List
  Brečtan popínavý, fialka voňavá, breza previsnutá, deväťsil lekársky, hloh obyčajný, medvedica lekárska, pľúcnik lekársky, pagaštan konský, pečeňovník trojlaločný
 • Kvet
  Fialka voňavá, hluchavka biela, podbieľ liečivý, prvosienka jarná, sedmokráska obyčajná, trnka, rumanček kamilkový, hloh
 • Koreň
  Kuklík mestský, púpava lekárska

Vybrané rastlinky nájdeš aj v príspevku na našej facebook stránke.

Uvedené informácie sú vybraté z publikácií:
Malý atlas liečivých rastlín, Osveta, L. Thurzová a kolektív
Kozmetika z bylín, Živena, RNDr. T. Lindauerová, CSc., Emília Šándorová

Text: Petra Jurečková
Foto: Petra Jurečková, Katarína Jambrichová Poliaková

Úspešná zbierka pred Vianocami

Pomohli ste nám rozdať radosť!
Vianoce boli za rohom. Sviatky pokoja, radosti a času stráveného so svojimi blízkymi.
Vrámci Epicentra sa snažíme myslieť na ostatných. S inšpiráciou od dievčat z iniciatívy ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok’’, aj my sme pripravili zbierku ,,Malý darček, veľká radosť’’.

Jednoduchým naplnením Vianočných papierových tašiek sme obdarili mužov i ženy, chlapcov i dievčatá z:
❤️ Domov dôchodcov Závažná Poruba.
❤️ Deti v detskom domove v Liptovskej Porúbke (deti sú vo veku 7-16 rokov)
❤️ Deti na detskej onkológii a detskej kardio v Bratislave

✏️ Zbierka prebiehala 19. december 2019 (štvrtok) a odovzdaná bola 20. decembera 2019 na obecnom úrade v Závažnej Porube.

Radosť sa znásobila nespočetne veľa krát. Potešili sme spoločne starkých v DSS, detičky v dvoch detských domovoch a dokonca sa našli darcovia aj pre detičky v Bratislave…
Sme Vám neskutočne vďačné za Vašu prajnosť.

Text: Petra Jurečková
Foto: Katarína Jambrichová Poliaková

LK Opalisko – ponuka lyžiarskych tréningov

Lyžiarsky klub Opalisko (založený v roku 1931) sa zaoberá výchovou a prípravou mladých lyžiarov, organizovaním lyžiarskych pretekov a rôznych podujatí, ktoré prispievajú k rozvoju lyžovania a športu na Liptove.
Venuje sa mladým talentom zjazdového lyžovania od piatich rokov. Cielené tréningy podporujú všestranný rozvoj všetkých schopností dieťaťa, zlepšenie celkovej odolnosti po fyzickej i psychickej stránke, rýchlosti, obratnosti, sily, kondície a získavanie návykov smerujúcich k pravidelnému športovaniu.

Počas celého roka zabezpečenú celoročnú tréningovú činnosť pod vedením kvalifikovaných trénerov. Deti na snehu v rámci lyžovania boli rozdelené do troch výkonnostných skupín („malí, strední, veľkí“). Na snehu bol u malých detí tréningový proces zameraný na získavanie základných lyžiarskych zručností a odstraňovanie pluhu, odbúranie strachu z rýchlosti a pádu, nácvik základných fáz carvingového oblúka prostredníctvom špeciálnych cvičení na snehu. V strednom družstve bol tréningový proces zameraný na odstraňovanie chýb v carvingom ob lúku, pomocou špeciálnych cvičení, jazdu v bránach. U najstarších detí sa zameralo na odstraňovanie najzávažnejších chýb v jednotlivých fázach carvingového oblúka, pomocou koordinačno-náročných cvičení a taktiež zdokonaľovanie carvingového oblúka vo voľnej jazde, ale i v jazde v bránach. Pričom sme sa u všetkých skupín snažili využiť dostupné priestorové podmienky a možnosti realizácie a obsahu tréningového procesu.

Zaradili sme do programu aj kurz plávania, kde pod vedením profesionálnej trénerky sa zdokonaľovali v technike.Tréning

 • pondelok : 1 hod. rovnováha LM centrum alebo tréning na snehu v Závažnej Porube
 • streda : 1 hod. telocvičňa na ZŠ Podbreziny
 • piatok : 1 hod. plavecký výcvik
 • sobota : 2 hod. tréning na snehu v Závažnej Porube
 • nedeľa : 2 hod. tréningv telocvični Závažná Poruba alebo tréning na snehu v Závažnej Porube

Poplatky :

 • manipulačný poplatok : 200 € (poplatok je na pokrytie všetkých nákladov pre trénerov počas sezóny 2019/2020 + vrátane sezónneho lístku do Závažnej Poruby)
 • 1. polrok : 150 €
 • 2. polrok :150 €

Po konzultácií je možnosť zníženia poplatkov a zaradiť sa do programu od januára.V prípade záujmu prosím neváhajte kontaktovať
Katarínu Rázusovú, 0948 800 954
www.lkopalisko.skwww.facebook.com/lyziarskyklubopalisko

Jesenné aranžmá. Tvorili sme prírodné dekorácie

Jesenná nádielka z prírody v kombinácii s doplnkami od Moniky Berečíkovej a čečinou od urbáru nám dovolili vytvárať tématické vence a dekorácie.

Priestory novo rekonštrujúceho sa kultúrneho domu nám poskytli zázemie a atmosféra bola celý čas veľmi príjemná.
Dievčatá tvorili, iné sa prišli len pokochať.
Spoločne sme sa porozprávali, pospomínali a vymenili si inšpiráciu pri tvorení. Vstupné bolo zdarma.

Akcia sa mohla uskutočniť s podporou:

 • Obec Závažná Poruba
 • Grand Decors
 • Urbár Závažná Poruba
 • Epicentrum

Ďakujeme!
Fotografie: Katka Jambrichová, Petra Jurečková

Text: Petra Jurečková
Foto: Petra Jurečková, Katarína Jambrichová Poliaková

Hýb sa po novom. Nezvyčajné športové podujatie

V strede augusta 2019 sme sa v Závažnej Porube bavili športom. Areál Mateja Staroňa, tzv. staré hrisko, ožilo tradičnými i netradičnými športami.

Deti, mládež, rodičia či zvedaví návštevníci mali možnosť pozrieť si vystúpenia profesionálov a aj si sami zacvičiť priamo v prírode.
Svoje umenie predviedol majster sveta vo fintess Michal Barbier vystúpením parkouru, freerunningu a kalisteniky. Tím trénerov z Limitless Academy s deťmi precvičili rôzne gymnastické a parkourové cvičenia. Víťazky súťaže Liptov víťazí predviedli akro jogu a Vanda Gallo, inštruktorka jogy v Aisyho škole v Bratislave, precvičovala jogu priamo na lúke. Nevynechali sme ani streľbu z lukov, pripravené pre dospelých aj deti.
Športové popoludnie bolo doplnené aj ďalšími netradičnými športami. Patrilo k tomu chodenie po slackline alebo pohybové hry či balance boardy.
Vstup na podujatie bol zdarma.

Hodná účasť ľudí z obce Závažná Poruba či blízkeho okolia organizátorov povzbudila.
Športové popoludnie dopadlo na výbornú, posúďte sami!


Text: Petra Jurečková
📸 Za fotografie ďakujeme: Lukáš Horváth, Petra Jurečková, Veronika Bukasová