LK Opalisko – ponuka lyžiarskych tréningov

Lyžiarsky klub Opalisko (založený v roku 1931) sa zaoberá výchovou a prípravou mladých lyžiarov, organizovaním lyžiarskych pretekov a rôznych podujatí, ktoré prispievajú k rozvoju lyžovania a športu na Liptove.
Venuje sa mladým talentom zjazdového lyžovania od piatich rokov. Cielené tréningy podporujú všestranný rozvoj všetkých schopností dieťaťa, zlepšenie celkovej odolnosti po fyzickej i psychickej stránke, rýchlosti, obratnosti, sily, kondície a získavanie návykov smerujúcich k pravidelnému športovaniu.

Počas celého roka zabezpečenú celoročnú tréningovú činnosť pod vedením kvalifikovaných trénerov. Deti na snehu v rámci lyžovania boli rozdelené do troch výkonnostných skupín („malí, strední, veľkí“). Na snehu bol u malých detí tréningový proces zameraný na získavanie základných lyžiarskych zručností a odstraňovanie pluhu, odbúranie strachu z rýchlosti a pádu, nácvik základných fáz carvingového oblúka prostredníctvom špeciálnych cvičení na snehu. V strednom družstve bol tréningový proces zameraný na odstraňovanie chýb v carvingom ob lúku, pomocou špeciálnych cvičení, jazdu v bránach. U najstarších detí sa zameralo na odstraňovanie najzávažnejších chýb v jednotlivých fázach carvingového oblúka, pomocou koordinačno-náročných cvičení a taktiež zdokonaľovanie carvingového oblúka vo voľnej jazde, ale i v jazde v bránach. Pričom sme sa u všetkých skupín snažili využiť dostupné priestorové podmienky a možnosti realizácie a obsahu tréningového procesu.

Zaradili sme do programu aj kurz plávania, kde pod vedením profesionálnej trénerky sa zdokonaľovali v technike.Tréning

  • pondelok : 1 hod. rovnováha LM centrum alebo tréning na snehu v Závažnej Porube
  • streda : 1 hod. telocvičňa na ZŠ Podbreziny
  • piatok : 1 hod. plavecký výcvik
  • sobota : 2 hod. tréning na snehu v Závažnej Porube
  • nedeľa : 2 hod. tréningv telocvični Závažná Poruba alebo tréning na snehu v Závažnej Porube

Poplatky :

  • manipulačný poplatok : 200 € (poplatok je na pokrytie všetkých nákladov pre trénerov počas sezóny 2019/2020 + vrátane sezónneho lístku do Závažnej Poruby)
  • 1. polrok : 150 €
  • 2. polrok :150 €

Po konzultácií je možnosť zníženia poplatkov a zaradiť sa do programu od januára.V prípade záujmu prosím neváhajte kontaktovať
Katarínu Rázusovú, 0948 800 954
www.lkopalisko.skwww.facebook.com/lyziarskyklubopalisko

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *