Untitled design

Poľovníci a lesníci nie len zo Závažnej Poruby: buďme k prírode na jar ohľaduplnejší!

Do koho domu vchádzaš, keď vstupuješ do lesa? Správne… tvoj domov to nie je a na návšteve by sme sa mali chovať slušne. 

V poslednej dobe pribúdajú príspevky o tom ako poľovník zastrelil psa. Prečo dochádza k takým radikálnym a nešťastným riešeniam?

Podľa môjho názoru je prvoradá prevencia, aby k takýmto prípadom vôbec nedochádzalo a preto som sa rozhodol o tom napísať článok. Podľa zákona o poľovníctve 274/2009 pes nesmie byť voľne pustený 200 metrov od poslednej trvalo obývanej budovy.

Práve prichádza obdobie, kedy sa rodia mláďatá voľne žijúcej zveri. Preto na Vás milí psíčkari apelujem – nepúšťajte svojho psa na voľno. Odôvodnenie, že môj neurobí nikomu nič tu neobstojí. V poľovnom revíri, ktorého som členom, každoročne na voľno pustené psi roztrhajú niekoľko mláďat. V miestach, kde sa najčastejšie stretávajú psíčkari, budú v najbližšom období osadené tabule, ktoré budú informovať o pravidlách, ktoré by sme mali nasledovať. Preto Vás prosím majte svojho psa pri prechádzke v prírode vždy na vôdzke a podľa možnosti aj s reflexným obojkom a náhubkom. Takisto sa budú vykonávať kontrolné hliadky a majitelia, ktorí toto nebudú rešpektovať budú upozornený.

Zároveň veľmi dôležitá informácia pre nás všetkých je, že mláďa v prírode je zriedkakedy samé, nedotýkajte sa ho, mama určite stojí obďaleč.

Treba si uvedomiť, že ohľaduplnosť a prevencia nič nestojí.
Verím,že týmto príspevkom som prispel k tomu,aby sa podobné nešťastné veci nediali . Samotný pes za svoje pudy nemôže,podľa môjho názoru je lepšie sankcionovať nezodpovedného majiteľa ako jeho psa.

Buďme k sebe prosím ohľaduplný a rešpektujme sa navzájom.

Text a foto: Martin Jambrich

Tags: No tags

Comments are closed.