Poznajme svoju históriu

Je dôležité poznať svoju históriu. Deň pokánia v našej obci má svoje korene v roku 1945.
Venuj pozornosť tejto pripomienke toho, čo sa udialo – a predsa to nebolo až tak dávno.

Obec si pripomenula najťažšie chvíle v histórii obce…
Dôvodom takejto mimoriadnej udalosti, ktorú Závažná Poruba prežívala pred 76. rokmi, bola vojna. Obec okupovalo nemecké vojsko. 2. februára 1945 sa na Žiari objavili prieskumné jednotky Červenej armády v bielom a na lyžiach. Nemci nad Iľanovom kopali zákopy a kládli míny. Chystali obranu.

Boje trvali desať týždňov.
Aby sa predišlo obetiam na civilnom obyvateľstve Červená armáda nariadila evakuáciu: 20 km za front.

V obecnej kronike je napísané: “…obecný sluha vyhlásil, že musíme všetci odísť a to hneď. Dom, náradie dobytok, šatstvo, stravu, všetko opustiť. Ratovať život. Čo si vziať so sebou? Kde na noc s deťmi?…“ Nastali najťažšie chvíle v histórii obce. Boje trvali 10 týždňov. V opustenej dedine boli poškodené viaceré domy, vyhorelo 18 hospodárskych budov, poškodené strechy, vybité okná… Zásah dostala škola, kultúrny dom, poškodený bol organ. O život prišlo 6 osôb.

Tieto udalosti si Závažná Poruba každým rokom pripomína začiatkom februára ako Deň pokánia. Je to dávno. Ale aj tak. Na pamiatku tých, čo padli a prežili evakuáciu zapáľme sviečku. Nezabúdame a pripomíname!

Zdroj: facebook obce Závažná Poruba

Tags: No tags

Comments are closed.