Včely sú život: školská včelnica ako prírodná učebnica je projekt v záhrade významného slovenského spisovateľa Milana Rúfusa v Závažnej Porube. Táto záhrada je stále súčasťou Národného parku Nízke Tatry.

LOKALITA

OTVÁRACIE HODINY

denne

VSTUPNÉ

bez poplatku

KONTAKT

+421/911 644 695
obec@zavaznaporuba.sk

Posaďte sa, započúvajte a zapozerajte sa na lúku záhrady. Nie len v jej (naschvál) nepokosených častiach bzučí život jedna radosť.

Včelnica má prispieť k záchrane včelej populácie a poukázať na nesmiernu dôležitosť včiel v potravinovom reťazci, resp. pre zachovanie (zvyšovanie) biodiverzity, zlepšiť spolunažívanie človeka so včelami. Dôležité je motivovanie najmä detí a mladých ľudí k včeláreniu a pozastaviť úpadok včelárstva v regióne.

Školská včelnica je budovaná s prihliadnutím na zásady permakultúry. To znamená čo najviac v súlade s prírodnými zákonitosťami (prírodou), bez použitia chémie, umelých hnojív, rašeliny. V maximálnej miere využíva lokálne prírodné zdroje tak, aby bola zabezpečená trvalá udržateľnosť.

Aktuálne v Školskej včelnici

 • 9 náučných a interaktívnych panelov v rámci náučného chodníka
 • Zrekonštruovaný včelín
 • Rôzne typy včelích úľov
 • Hmyzí hotel
 • Vyvýšené záhony
 • Bylinková špirála a kvetinová lúka
 • Raritný drevený medomet
 • Časť rastlín je označená slovenským aj latinským názvom

Pracujeme na doplnení

 • Sprievodcovské aktivity s rôznymi témami (o včielkach, o prostredí, o ochrane prírody a pod.)
 • Workshopy
 • Tvorivé dielne priamo v Školskej včelnici

Včelnica vo všeobecnosti slúži prioritne na environmentálne vzdelávanie detí v predškolskom veku a žiakov základných a stredných škôl z okresu Liptovský Mikuláš. Edukovať bude pomocou teoretickej a praktickej osvety o živote a ochrane včely medonosnej ako významného indikátora biodiverzity. Žiaci budú nielen oboznámení teoreticky so základnými poznatkami o včele medonosnej, ale vzhľadom na vybavenie záhrady budú môcť sledovať prácu včiel – robotníc priamo na lúke a v školských úľoch v školskej včelnici vidieť trúdov a matky. Oboznámia sa so základnými pojmami a základnými činnosťami, ktoré musí včelár vykonávať počas celého roka, aby zabezpečil správne fungovanie a chod včelej rodiny. Vysadené medonosné rastliny sú označené slovenským a latinskym názvom, čo ponúka využitie v predmete pestovania rastlín, biológii a ekológii.

Na včelnicu budú naviazané ďalšie aktivity MŠ a ZŠ v Závažnej Porube, výhľadovo včelársky krúžok, workshopy a pod. O tom aj o progrese pred otvorením vás budeme informovať cez facebook stránku Epicentra a v Porubských novinách.

Reálne včely ako praktická súčasť včelnice budú umiestnené za Evanielickým kostolom v Závažnej Porube.. Ak sa upokojí situácia ohľadom moru včelieho plodu, tak začiatkom septembra bude možné osadiť dva úle. V pláne je mať 6 včelích rodín a ich chovať za pomoci detí, ktoré si takto najlepšie vyskúšajú včelárske remeslo.

Včelnicu slávnostne otvorili 29. júna 2020 symbolickým prestrihnutím pásky starosta obce Závažná Poruba, Pavel Beťko a Katarína Jesenská, krstná mama včelnice, producentka relácie Na chalupeTV JOJ.