Slávnostné otvorenie Školskej včelnice. Bude slúžiť žiakom i verejnosti.

Včely sú život: školská včelnica ako prírodná učebnica je projekt v záhrade významného slovenského spisovateľa Milana Rúfusa v Závažnej Porube. Táto záhrada je stále súčasťou Národného parku Nízke Tatry.

Včelnicu slávnostne otvorili v pondelok, 29. júna 2020 symbolickým prestrihnutím pásky starosta obce Závažná Poruba, Pavel Beťko a Katarína Jesenská, krstná mama včelnice, producentka relácie Na chalupe TV JOJ.
I keď počasie sa s nami zahrávalo, podarilo sa využiť priestor záhrady. Deti z 2. ročníka materskej školy v krojoch zaspievali na úvod pieseň od Hrdze – Slovensko moje, otčina moja.

Po príhovoroch a slávnostnom otvorení sa návštevníci za jemného dažďa presunuli do foyer obecného úradu, kde bolo pripravené občerstvenie a menšia výstava remeselníkov z obce. Nechýbali rezbár, práca s kožou, pletenie či murárske náčinie. Príjemnú atmosféru umocnili pesničky od Jána Svetlana Majerčíka, ktorý zhudobnil básne Milana Rúfusa.

“Som veľmi rád, že sa nám podarilo včelnicu otvoriť. Táto myšlienka vznikla, už v roku 2017, keďže v obci vo veľkej miere ubudlo včelárov a priestor v záhrade prakticky ležal ľadom. Aj touto formou chceme pritiahnuť čo najviac mladých, ktorý by sa venovali tejto krásnej a prospešnej záľube, veď ako sa hovorí : Na všetky tvoje choroby, včielka liek Ti vyrobí.”

Pavel Beťko, starosta obce Závažná Poruba

,,Som poctená, že môžem podporiť tento užitočný projekt, ktorý naučí naše deti všetko o histórii a ochrane včiel ako významný indikátor biodiverzity.”

Katarína Jesenská, krstná mama, redaktorka TV JOJ

Odborným garantom projektu je Správa NAPANT Liptovský Hrádok, v zastúpení Ing. Elena Hančinová a Ing. Mikuláš Hančin, ktorí sa osobne podieľali na vzniku včelnice.

Projekt vznikol najmä za podpory Obce Závažná Poruba. Za vznik včelnice ďakujeme aj partnerom a to:

  • SLOVENSKEJ AGENTÚRY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
  • IKEA INDUSTRY,
  • GRAFON s.r.o,
  • GREEN LAND s.r.o.,
  • PETRUS GROUP s.r.o.,
  • S_NAPANT L. Hrádok. 

Veľké poďakovanie patrí všetkým, partnerom, obyvateľom aj nadšencom, ktorí sa pričinili o zveľadenie priestorov včelnice a pomoc pri slávnostnom otvorení. Usilovná práca posledných týždňov sa oplatila, spoločne sme vytvorili priestor so skvelým potencionálom do budúcna.

Text & foto: Petra Jurečková

Tags: No tags

Comments are closed.