Spoznajme prírodu okolo: ako sa zbierajú liečivé rastliny

Obdobie prechádzok v prírode, ktorá naberá silu po zime, je tu. Prináša možnosť zbieru rastlín pre rôzne využitie. Prinášame vám niekoľko informácií o tom, ako a ktoré rastliny možno zbierať aj v okolí Závažnej Poruby.
Nižšie uvedené informácie sú vybraté z publikácií:
Malý atlas liečivých rastlín, Osveta, L. Thurzová a kolektív
Kozmetika z bylín, Živena, RNDr. T. Lindauerová, CSc., Emília Šándorová

Zber liečivých rastlín začína v marci – apríli a končí v októbri – novembri (okrem niekoľkých výnimiek. Drogy, t.j. sušené časti rastlín, sa stali nepostrádateľnými surovinami na výrobu liečiv. Zberateľ, ktorý sa rozhodne zbierať liečivé rastliny, musí sa predovšetkým zoznámiť s rastlinami, ktoré mieni vyhľadávať. Možno ich preštudovať pomocou dostupných atlasov a obrázkových kníh, zameraných na liečivé rastliny. Pri nedostatočných vedomostiach a skúsenostiach môže dosjť k zámene rastlín s podobnými druhmi, ktoré nemajú liečivý účinok, alebo môžu byť zdraviu škodlivé, prípadne jedovaté.

 • Pri zbere sa musí rešpektovať zásada: na liečebné účely na nikdy nezbierajú rastliny, pri ktorých nie je stopercentná istota o ich správnom druhovom určení.
 • Zber rastlín sa nesmie uskutočňovať blízko dopravných tepien a priemyslových závodov, rastliny sú často zasiahnuté toxickými látkami.
 • Nezbierajú sa ani tie rastliny, ktoré sú u nás chránené. Aj v chránených oblastiach a štátnych rezerváciách je zber zakázaný.
 • Pri zbere v prírode treba dbať na to, aby na pôvodnom stanovišti ostali rastliny v patričnom množstve pre ďalší rast a rozmnožovanie. Nezbierajte rastlinu, ak je na lokalite jediná.
 • Zásadne treba zbierať rastliny zdravé, nepoškodené a dobre vyvinuté, nesmú byť napadnuté škodcami alebo chorobami.
 • Zber sa musí uskutočňovať len pri suchom počasí, nie pri rannej rose alebo večernom vlhku.
 • Zber liečivých rastlín sa musí riadiť vegetačným stavom rastliny a samozrejme ročným obdobím či poveternostnými podmienkami.
 • Rastliny nezbierame celé, ale len ich časti, ktoré sa používajú po úprave a usušení ako drogy na prípravu čajovín.
 • Zberá sa vždy len jeden druh rastliny. Rastliny, alebo ich časti sa nesmú trhať a lámať, ale sa odrežú nožom alebo nožnicami, uložia sa ihneď do koša alebo papierového vrecka a čo najskôr sa spracujú a usušia.
 • Nesprávny zber a prípadne i nesprávne sušenie znižuje obsah účinných látok a zvyšuje obsah neúčinných, rozkladných elementov, čím sa stáva neúčinnou a bezcennou.

Obdobie zberu liečivých rastlín závisí od toho, kedy je v nich alebo v niektorej časti maximum účinných obsahových látok. Zber sa dá časovo termínovať, buď v istom ročnom alebo mesačnom období, alebo presnejšie podľa tvorby a vývoja niektorých orgánov, ako napríklad tvorba púčikov, začiatok kvitnutia, tvorba plodov.Jednotlivé časti sa zbierajúv čase plného rozvoja – vňate (celé nadzemné časti rastliny, teda stonky s listami a kvetmi) a listy sa zbierajú v čase tesne pred plným rozkvitnutím kvetu, kvety pred ich úplným rozvinutím (odkvitnuté kvety sa nezbierajú), podzemné časti (korene, podzemky, hľuzy) sa zvyčajne vykopávajú na jeseň, plody a semená v čase ich zrelosti.
Čerstvé nazberané rastliny sa niekedy musia pred sušením krátko opláchnuť studenou vodou, aby sa zbavili prachu a iných nečištôt. Korene treba očisťiť od pôdy a nahnilých častí, umyť prúdom studenej vody.Sušenie rastlín znamená prakticky postupné odoberanie vlhkosti z rastliny. Každý z druhov liečivých rastlín má osobitné požiadavky na sušenie, aby sa zachovalo maximum chemických látok s liečivými účinkami. V praxi sa na sušenie liečivých rastlín používa metóda prirodzeného a umelého sušenia. Po zbere menšieho množstva rastlinného materiálu sa suší prevažne prirodzeným teplom, v tieni, a to tak, že na čisté plátno alebo papier rozložíme v tenkých vrstvách rastlinné časti. Rastlinný materiál možno sušiť aj na sušiakoch, alebo niektoré byliny možno zviazať do zväzočkov a zavesiť voľne na vzdušnom mieste. Sušiť treba tak, aby si sušený materiál zachoval pôvodnú farbu. Sušenie sa končí, keď sa rastlina vo všetkých svojich častiach pri pokuse o ohnutie láme.

JARNÉ MESIACE (marec-apríl)

 • Vňať
  Blyskáč jarný, brečtan popínavý, fialka voňavá, pečeňovník trojlaločný, sedmokráska obyčajná, kapsička pastierska, pľúcnik lekársky, rumanček pravý, zádušník brečtanovitý, zbehovec plazivý
 • List
  Brečtan popínavý, fialka voňavá, breza previsnutá, deväťsil lekársky, hloh obyčajný, medvedica lekárska, pľúcnik lekársky, pagaštan konský, pečeňovník trojlaločný
 • Kvet
  Fialka voňavá, hluchavka biela, podbieľ liečivý, prvosienka jarná, sedmokráska obyčajná, trnka, rumanček kamilkový, hloh
 • Koreň
  Kuklík mestský, púpava lekárska

Vybrané rastlinky nájdeš aj v príspevku na našej facebook stránke.

Uvedené informácie sú vybraté z publikácií:
Malý atlas liečivých rastlín, Osveta, L. Thurzová a kolektív
Kozmetika z bylín, Živena, RNDr. T. Lindauerová, CSc., Emília Šándorová

Text: Petra Jurečková
Foto: Petra Jurečková, Katarína Jambrichová Poliaková

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *