JUR04504

Voľby starostu a do obecného zastupiteľstva

Predstavujeme vám kandidátov na starostu obce Závažná Poruba. Kandiduje šesť občanov: 

  1. Pavel Baráni
  2. Andrea Hodžová
  3. Peter Lešťan
  4. Vladimír Mlynček
  5. Dušan Nemtušiak
  6. Peter Stromko

Predstavujeme vám kandidátov na poslancov obce Závažná Poruba:

Pavel Baráni

1

Kandidát na starostu obce Závažná Poruba

Vážení občania,
komunálne voľby predstavujú jedinečnú príležitosť, ako si raz za 4 roky môžete vybrať zástupcov, ktorí Vás budú reprezentovať na všetkých úrovniach obecného života. Aby obec mohla dobre plniť svoje úlohy a správne fungovať aj v regionálnom, národnom či medzinárodnom meradle, potrebuje vedenie, ktoré je slušné a kompetentné, ktoré dokáže spolupracovať, diskutovať i rozhodovať v záujme celej obce.
Príďte 29. októbra 2022 voliť! Len vtedy sa Váš hlas počíta, len vtedy budú zástupcovia obce aj Vašimi zástupcami.

Vzdelanie
Bilingválna sekcia gymnázia v Poprade – slovenská a nemecká maturita
Filologická fakulta UMB v Banskej Bystrici – cena dekana
Štipendium rakúskej vlády na Viedenskej univerzite
Absolventská stáž na Úrade vlády Slovenskej republiky

Prax
Od roku 2002 podnikateľská činnosť najmä v oblasti jazykových služieb v angličtine, nemčine a poľštine
Od roku 2006 aj výkon činnosti súdneho prekladateľa zapísaného v registri Ministerstva spravodlivosti SR pre občanov, firmy, orgány verejnej správy a justičné orgány

Príklady spolupráce: Craemer Slovakia, Ikea Industry, Rettenmeier Tatra Timber, Mondi SCP, Tatry Mountain Resorts, Mota-Engil Central Europe Krakov, Dopravoprojekt, Generálne riaditeľstvo ciest a diaľnic Krakov, Swietelsky-Slovakia, polícia, prokuratúra, súdy, Horská záchranná služba

Kultúrne aktivity
Do roku 2004 pôsobenie v rôznych hudobných zoskupeniach, jazyková a odborná spolupráca pri tvorbe knižných publikácií, činnosť pre Dom Milana Rúfusa

Športové aktivity
Volejbal, skalolezectvo, skialpinizmus, beh

Iné zručnosti
Renovácia motoveteránov
Vodičské oprávnenie aj na nákladné vozidlá a traktory
Vízia obce na roky 2023-2026
obnova a tvorba sociálnych väzieb medzi ľuďmi, ktoré sú narušené či už pandémiou, alebo dlhodobým spoločenským vývojom smerujúcim k individualizácii
zapojenie strednej generácie, ktorá je vzorom pre deti a mládež, no zároveň oporou pre staršiu generáciu
skvalitňovanie podmienok pre život v obci údržbou a modernizáciou obecného majetku
spolupráca s organizáciami a podnikateľskými subjektmi v obci

Hlavné investičné ciele
dokončenie rozbehnutých obecných projektov ako prístavba DSS, rekonštrukcia strechy ZŠ, chodník k IBV
nadstavba MŠ so sedlovou strechou a novými podkrovnými priestormi
vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami

Andrea Hodžová

2

Nezávislá kandidátka na starostku obce Závažná Poruba

Peter Lešťan

3

Kandidát na starostu obce Závažná Poruba

Vladimír Mlynček

4

Kandidát na starostu obce Závažná Poruba

Dušan Nemtušiak

5

Kandidát na starostu obce Závažná Poruba

Peter Stromko

6

Kandidát na starostu obce Závažná Poruba

Tags: No tags

Comments are closed.