Zažite niekoľko rôznych typov jogy v Závažnej Porube alebo blízkom okolí. Ivana je certifikovaná inštruktorka v rôznych oblastiach jogy.

Funkčná zdravotná joga
pondelky | 17:00
Registrácia NAJNESKÔR do 15:00 V TEN DEŇ a minimálne 3 ľudia.
Prihlásiť sa

Funkčná joga 1.
pondelky | 18:15
Registrácia NAJNESKÔR do 15:00 V TEN DEŇ a minimálne 3 ľudia.
Prihlásiť sa

Kontaktná osoba:
Ivana Mihaldová, 0949 142 263

Funkčná joga 1.

Detailné a statické prevedenie jogových asán

Funkčná joga 1. je určená pre ľudí, ktorí s jogou začínajú až po tých, ktorí sa sústredia na detail a dych. Na FJ1 nadväzuje Funkčná joga 2., ktorá je jej pokračovaním a stretnete sa v nej aj s dynamickejšími zložkami a náročnejšími pozíciami. Ale späť k FJ1.

Pozostáva z meditácií, dychových cvičení, cvikov pánvového dna, pozdravov slnku A a asán v statickom prevedení. Na hodine sa používajú bloky a pásy – zmyslom je u každého jednotlivca dosiahnuť cieľ konkrétnej precvičovanej pozície, pričom ten sa snažím u každého dosiahnuť jeho vlastným tempom v jeho možnostiach.

Záverečná meditácia v bezpečnej polohe. Cvičenie v telocvični v Závažnej Porube.

Funkčná zdravotná joga

Detailné prevedenie jogových asán, zamerané primárne na zdravie organizmu

Funkčná zdravotná joga je určená pre všetkých, ktorých cieľom je udržať si svoje psychické aj fyzické zdravie. Je úplne prispôsobená individuálnym potrebám človeka  – vrátane jeho veku a aktuálnym fyzickým možnostiam.

Pozostáva z meditácii, rozvcičky, pozdravov slnku zjednodušených a pozdravov slnku typu A, pričom prevedenie je individuálne – po zaučení ho realizuje každý sám a mojim cieľom je všímať si prípadné chyby v prevedení. Ďalej nasleduje statické prevedenie pozícií uspôsobené jednotlivcovi napríklad aj používaním blokov, pásov či vankúšov.

Na tomto kurze si prídu na svoje aj ľudia so sclerosis multiplex alebo po operáciach chrbtice resp. absolvovanej individuálnej fyzioterapeutickej rehabilitácii s ďalším odporúčaním na skupinové zdravotné cvičenia.

Viac o Funkčnej joge pre Slováka sa dočítaš priamo na web stránkach Ivany tu. A nájdeš ju aj na Instagrame 🙏.

Kvalitu fotiek postupne vylepšujeme :).