OBEC

Najstaršia písomná zmienka vzťahujúca sa aj na územie dnešnej Závažnej Poruby pochádza z roku 1263, od roku 1920 používa úradný názov Závažná Poruba.
Je najmladšou dedinou medzi okolitými dedinami Liptovským Jánom, Okoličným a Iľanovom. Obyvatelia sa oddávna živili dobytkárstvom a chovali ovce, neskôr poľnohospodárstvom, murárstvom a tesárstvom.

Obec má bohatú históriu a je hrdá i na svoju súčasnosť. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 643 metrov, na území národného parku Nízke Tatry (NAPANT) v 1.-5. stupni ochrany prírody. Sú tu široké možnosti športového vyžitia v lete aj v zime.

V našej obci sa narodil aj majster Milan Rúfus v roku 1928. V dnešných dňoch Dom Milana Rúfusa slúži ako literárne múzeum. Skromné zariadenie domu murára by chcelo signalizovať, že nielen materiálno je hodnotou, ktorá dáva človeku skutočné bohatstvo.

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

MIESTA, LOKALITY, ŠPORTOVISKÁ

 Stačí si násť to svoje. Rozdelili sme ich do týchto častí pre lepšiu orientáciu:

  • Telocvičňa
  • Futbalové ihrisko a tréningové plochy
  • Bufet Ihrisko
  • Ihrisko s umelou trávou
  • Beachvolejbalové ihrisko
  • Tenisový kurt
  • Detské ihrisko
  • Pomník padlým občanom počas 1. a 2. svetovej vojny

ŠPORTOVÉ KLUBY

Šport v obci má dlhodobú tradíciu. V roku 1931 si nadšenci porubského futbalu založili športový klub. V tom istom roku aj prvú futbalovú jedenástku. Prvým predsedom športového klubu bol Matej Beťko.
V obci sa prezentuje mnoho športov, ktoré tu majú zázemie a športoviská: futbal, silový trojboj, stolný tenis, volejbal, tenis, ľahká atletika …

Lyžiarsky klub Opalisko Závažná Poruba vznikol ako občianske združenie. Lyžiarsky klub sa zaoberá výchovou a prípravou mladých lyžiarov, organizovaním lyžiarskych pretekov a rôznych podujatí, ktoré prispievajú k rozvoju lyžovania na Liptove.

Viac o lyžiaroch

Silné zastúpenie lyžiarov a lyžiarskych fanúšikov a krásne bežecké trate v okolí Závažnej Poruby dali za vznik bežeckému klubu. 

Viac o bežcoch 

Zažite niekoľko rôznych typov jogy v Závažnej Porube alebo blízkom okolí. Ivana je certifikovaná inštruktorka v rôznych oblastiach jogy.

Informácie o joge

AKTÍVNY OBČANIA

Folklórna skupina Poludnica zo Závažnej Poruby svojou činnosťou uchováva a oživuje porubské piesne, tance a zvyky. Nadväzuje na bohaté folklórne a divadelné tradície obce pod Poludnicou. Poludnicu tvorí 26 členov.

Viac o FS Poludnica

Naše divadlo vzniklo 20.01.2017, kedy sa uskutočnil prvý divadelný nábor. V priebehu prvých stretnutí vznikol nápad o naštudovanie pôvodnej ruskej rozprávky Mrázik a vytýčil sa dátum 26.12.2017. A tak sme po 20-tich rokoch znovu oživili ochotnícke divadlo.

Prečítať si viac 

Prvé stanovy hasičského zboru boli schválené v roku 1928. Obec pre požiarnikov v roku 1924 kúpila prvú striekačku.  Na konci 40-tych rokov si hasičský zbor zakúpil nové uniformy a v roku 1954 bola kúpená v Žiline pre hasičský zbor nová motorová striekačka PPS-8.

Prečítať si viac

Cieľ JDS: Podnecovať seniorov žiť aktívne, rozvíjať svoje záujmy, starať sa o svoje zdravie, kondíciu, ale starať sa o seba navzájom – rozvíjať sociálne a medziľudské vzťahy.

Prečítať si viac

PAMIATKY

RODIČOVSKÝ DOM MILANA RÚFUSA
ZŠ MILANA RÚFUSA
KOSTOL EVANJELICKEJ CIRKVI
RÍMSKO-KATOLÍCKA KAPLNKA SV. LUKÁŠA
POMNÍK PADLÝM V SLOVENSKOM NÁRODNOM POVSTANÍ
POMNÍK PADLÍM OBČANOM POČAS 1. A 2. SVETOVEJ VOJNY