OBEC ZÁVAŽNÁ PORUBA

Najstaršia písomná zmienka vzťahujúca sa aj na územie dnešnej Závažnej Poruby pochádza z roku 1263, od roku 1920 používa úradný názov Závažná Poruba.
Je najmladšou dedinou medzi okolitými dedinami Liptovským Jánom, Okoličným a Iľanovom. Obyvatelia sa oddávna živili dobytkárstvom a chovali ovce, neskôr poľnohospodárstvom, murárstvom a tesárstvom.

Obec má bohatú históriu a je hrdá i na svoju súčasnosť. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 643 metrov, na území národného parku Nízke Tatry (NAPANT) v 1.-5. stupni ochrany prírody. Sú tu široké možnosti športového vyžitia v lete aj v zime.

V našej obci sa narodil aj majster Milan Rúfus v roku 1928. V dnešných dňoch Dom Milana Rúfusa slúži ako literárne múzeum. Skromné zariadenie domu murára by chcelo signalizovať, že nielen materiálno je hodnotou, ktorá dáva človeku skutočné bohatstvo.

Užitočné informácie

ŠPORT V OBCI

Športový klub Závažná Poruba

Šport v obci má dlhodobú tradíciu. V roku 1931 si nadšenci porubského futbalu založili športový klub. V tom istom roku aj prvú futbalovú jedenástku. Prvým predsedom športového klubu bol Matej Beťko.
V obci sa prezentuje mnoho športov, ktoré tu majú zázemie a športoviská: futbal, silový trojboj, stolný tenis, volejbal, tenis, ľahká atletika …

Lyžiarsky klub Opalisko

Lyžiarsky klub Opalisko Závažná Poruba vznikol ako občianske združenie. Lyžiarsky klub sa zaoberá výchovou a prípravou mladých lyžiarov, organizovaním lyžiarskych pretekov a rôznych podujatí, ktoré prispievajú k rozvoju lyžovania na Liptove.

Bežecký klub Opalisko

Silné zastúpenie lyžiarov a lyžiarskych fanúšikov a krásne bežecké trate v okolí Závažnej Poruby dali za vznik bežeckému klubu. 

Joga s Ivanou

Zažite niekoľko rôznych typov jogy v Závažnej Porube alebo blízkom okolí. Ivana je certifikovaná inštruktorka v rôznych oblastiach jogy.

AKTÍVNA OBEC

Folklórny súbor Poludnica

Folklórna skupina Poludnica zo Závažnej Poruby svojou činnosťou uchováva a oživuje porubské piesne, tance a zvyky.

Nadväzuje na bohaté folklórne a divadelné tradície obce pod Poludnicou. Poludnicu tvorí 26 členov.

Ochotnícke divadlo 3GD

Naše divadlo vzniklo 20.01.2017, kedy sa uskutočnil prvý divadelný nábor. V priebehu prvých stretnutí vznikol nápad o naštudovanie pôvodnej ruskej rozprávky Mrázik a vytýčil sa dátum 26.12.2017. A tak sme po 20-tich rokoch znovu oživili ochotnícke divadlo.

Dobrovoľný hasičský zbor v Závažnej Porube

Prvé stanovy hasičského zboru boli schválené v roku 1928. Obec pre požiarnikov v roku 1924 kúpila prvú striekačku.  Na konci 40-tych rokov si hasičský zbor zakúpil nové uniformy a v roku 1954 bola kúpená v Žiline pre hasičský zbor nová motorová striekačka PPS-8.

Klub dôchodcov obce Závažná Poruba
Cieľ JDS: Podnecovať seniorov žiť aktívne, rozvíjať svoje záujmy, starať sa o svoje zdravie, kondíciu, ale starať sa o seba navzájom – rozvíjať sociálne a medziľudské vzťahy.

PAMIATKY V ZÁVAŽNEJ PORUBE

Informácie o pamiatkach v obci pre Vás pripravujeme.