2% z dane pre lepšie vybavenie škôlky

Vážení rodičia, priatelia našej školy,

obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2% z vašich daní pre detičky našej Základnej školy prostredníctvom Rodičovského združenia ZRPŠ-RZ pri Základnej škole Milana Rúfusa v Závažnej Porube. Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii akou je aj naše Rodičovské združenie.

Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a skvalitnenie vybavenia školy.
Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

  • Názov: SRRZ – RZ pri Základnej škole Milana Rúfusa
  • Adresa: Hlavná 227/189, 032 02 Závažná Poruba
    IČO: 173196170479
  • Právna forma: Občianske združenie
  • Tlačivá nájdete na webovej stránke obce www.zavaznaporuba.sk
Text: obec Závažná Poruba
Tags: No tags

Comments are closed.