upravena deti

Zápis do prvého ročníka školy plnej aktivít a zážitkov – ZŠ Milana Rúfusa

Od 7.4. 2021 do 30.4. 2021 sa na Základnej Škole Milana Rúfusa v Závažnej Porube uskutoční zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2021/2022 pre deti narodené od 1.9. 2014 do 31.8. 2015 a tiež deti, ktoré mali v školskom roku 2020/2021 odklad školskej dochádzky.

Zápis sa uskutoční bez osobnej účasti detí formou: 

  1. Elektronickej prihlášky, zverejnenej na stránke školy alebo v odkaze na konci textu (uprednostnite ak sa dá).
  2. Osobne v priestoroch školy dňa 21.4. 2021 v čase od 11:00 do 16:00 (prosíme priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz, splnomocnenie druhého zákonného zástupcu).

Zákonný zástupca sa nemusí v termíne zápisu osobne dostaviť do školy. Stačí ak vyplní elektronickú prihlášku v pohodlí domova, bez časového stresu. Pred odoslaním prihlášky je nevyhnutné údaje starostlivo skontrolovať. Ak ste elektronickú prihlášku vyplnili a odoslali nie je potrebné nosiť ju do školy. 

Odkaz na elektronickú prihlášku: Elektronická prihláška | Základná škola Milana Rúfusa, Závažná Poruba (edupage.org)

Tešíme sa na vás v novom školskom roku.

Zdroj – stránka školy: https://zsmrufusazp.edupage.org/

Pri vstupe do budovy budeme podľa §1 ods. 3 a §2 ods. 3 vyhlášky č. 16 ÚVZ požadovať preukázanie sa negatívnym výsledkom testu nie starším ako 7 dní, alebo predloženie potvrdenia o výnimke z testovania. Všetci návštevníci budovy musia mať respirátor FFP2 alebo lepší.

Comments are closed.